Inburgeringsexamen

 

inburgeringsexamen

Wie in Nederland komt wonen, kan het beste zo snel mogelijk Nederlands leren.
Maar het is ook belangrijk om iets over Nederland te weten.
Dit leer je allemaal in een inburgeringscursus.
Veel mensen moeten verplicht inburgeren.
Maar dat is niet voor iedereen verplicht. Zie: website Inburgering.

Wat is er precies per 1-1-2015 veranderd?

KNS wordt KNM en ONA
1. Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) = de oude KNS
2. Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
ONA bestaat uit een miniportfolio en een eindgesprek.

Dit nieuwe onderdeel is verplicht:
a. als u vanaf 01-01-2015 naturalisatie wilt aanvragen (= een Nederlands paspoort).
b. als u vanaf 01-01-2015 een permanente verblijfsvergunning wilt aanvragen.
Ook als u al eerder geslaagd bent voor uw inburgeringsexamen.
Na 1-1-2015 naturaliseren =  een extra een miniportfolio maken.

Let op:
Wie vòòr 1 januari 2015 inburgeringsplichtig is gesteld door DUO, hoeft geen ONA te doen.

Inburgeringsplichting vóór 2015 Inburgeringsplichtig vanaf 2015
Lezen Lezen
Luisteren Luisteren
Schrijven Schrijven
Spreken Spreken
Kennis Nederlandse Maatschappij Kennis Nederlandse Maatschappij
Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

wel-of-geen-ONA

 

Examenonderdelen nieuw inburgeringsexamen

1. Leesexamen
2. Luisterexamen
3. Schrijfexamen
4. Spreekexamen
5. KNM + ONA

 

Voorbeelden inburgeringsexamen A2 Oefeningen Inburgeringsexamen A2
Lezen Extra oefeningen Lezen
U krijgt ongeveer 25 multiple choicevragen.
U maakt het examen op de computer.
Het duurt 65 minuten.

Oefenexamen Lezen 1 – DUO
Oefenexamen Lezen 2 – DUO
Oefenexamen Lezen 3 – DUO
Oefenexamen Lezen 4 – DUO
Voorbeeldvraag leesvaardigheid – DUO

Eindeloos oefenen lezen A2 – Lingua Incognita
Oefentoets 1– Lingua Incognita
Oefentoets 2– Lingua Incognita
Oefentoets 3– Lingua Incognita
Oefentoets 4 – Lingua Incognita
Oefentoets 5 – Lingua Incognita
Leestoets – Ad Appel
Luisteren Extra oefeningen Luisteren
U krijgt ongeveer 25 multiple choicevragen.
U maakt het examen op de computer.
Het duurt 45 minuten.Oefenexamen Luisteren 1 – DUO
Oefenexamen Luisteren 2 – DUO
Oefenexamen Luisteren 3 – DUO
Oefenexamen Luisteren 4 – DUO
Voorbeeld luistervaardigheid – DUO
Luisterfragmenten – Lingua Incognita
Download: werkboek 1 – Lingua Incognita
Download: Transcripten deel 2 – Lingua Incognita
Schrijven Extra oefeningen Schrijven
U maakt het examen met pen en papier.
Het duurt 35 minuten.
Het bestaat uit drie onderdelen:
a. zinnen afmaken
b. een formulier invullen
c. een briefje / e-mailschrijven

 

Oefenexamen Schrijven 1 – DUO
Oefenexamen Schrijven 2  – DUO
Oefenexamen Schrijven 3 – DUO
Oefenexamen Schrijven 4 – DUO
Voorbeeld schrijfvaardigheid – DUO

Oefentoets 11 – Ad Appel
Oefentoets 12 – Ad Appel
Oefentoets 14 – Ad Appel
Oefentoets 15 – Ad Appel
Oefentoets 16 – Ad Appel
Oefentoets 17 – Ad Appel
Oefentoets 18 – Ad Appel
Goed voorbereid schrijven – Lingua Incognita 

Maak eerst zelf de oefenexamens van DUO en kijk dan pas naar:

Mogelijke antwoorden Oefenexamen Schrijven 1 – Ellen Zürcher
Mogelijke antwoorden Oefenexamen Schrijven 2 – Ellen Zürcher

Spreken Extra oefeningen Spreken
U maakt het examen op een computer.
Het duurt 35 minuten.
U krijgt 2 soorten spreekopdrachten:
1. U geeft antwoord op 12 vragen.
Dit wordt opgenomen en beoordeeld.
2. U ziet een filmpje met 2 personen.
Het filmpje wordt stopgezet.
Op de computer ziet u 3 reacties.
Kies de beste reactie

Oefenexamen Spreken 1 – DUO
Oefenexamen Spreken 2 – DUO
Oefenexamen Spreken 3 – DUO
Oefenexamen Spreken 4 – DUO
Voorbeeld spreekvaardigheid– DUO

Oefentoets 1 – onderdeel A 
Oefentoets 1 – Ad Appel Tekst van vragen en antwoorden
Oefentoets 2 – Ad Appel Tekst van vragen en antwoorden
Oefentoets 3 – Ad Appel Tekst van vragen en antwoorden
Spreekvaardigheid 4 – Ellen Zürcher Tekst vragen en antwoorden
Spreekvaardigheid 5 – Ellen Zürcher Tekst vragen en antwoorden
Spreekvaardigheid 6 – Ellen Zürcher Tekst vragen en antwoorden
Spreekvaardigheid 7 – Ellen Zürcher Tekst vragen en antwoorden
Spreekvaardigheid 8 – Ellen Zürcher Tekst vragen en antwoorden
Goed voorbereid spreken – Lingua Incognita
Spreekoefeningen – Dik Verhaar
Extra spreekoefeningen – Ellen Zürcher
ONA Extra oefeningen Miniportfolio
U verzamelt 8 schriftelijke bewijzen
van uw arbeidsparticipatie.
Bijvoorbeeld: sollicitatiebrieven,
een CV, verslagen van functioneringsgesprekken.
U gebruikt hiervoor kaarten (resultaatkaarten) Het examen bestaat uit
a. een beoordeling van het portfolio
b. een eindgesprek (40 minuten)

Lege resultaatkaarten – OnaPortaal

 

Duo:
Aanmelden
Voorblad (pdf)
1 Beroepenoriëntatie (pdf)
2 Realistisch beroepsbeeld (pdf)
3 Je eigenschappen kennen (pdf)
4 Beroepskansen (pdf)
5 Beroepscompetenties (pdf)
6 Netwerk opbouwen (pdf)
7 Werk vinden (pdf)
8 Werkcultuur (pdf)

Voorbeeld 1 ONA (IT-specialist) – Ad Appel  TIP!
Voorbeeld 2 ONA (pakketbezorger) – Ad Appel TIP!
Voorbeeld 3 ONA (reparateur mobiele telefoons) – Ad Appel TIP!Toelichting bij het maken van het portfolio  – Lingua Incognita
Aanmeldformulier voor “controle” van het portfolio
Aanmeldformulier voor “het eindgesprek” over het portfolio
Oefenvragen voor “het eindgesprek” over het portfolio  – Lingua Incognita
Woordenlijst bij het portfolio  – Lingua Incognita
Voorwaarden bij naturalisatie  – Lingua Incognita
Proefexamenvragen ONA – Ellen Zürcher TIP!
Proefexamenvragen ONA – Knoester Trainingen
KNM
Extra oefeningen KNM (= oude KNS)
Duur: 45 minuten.
U krijgt ongeveer 43 vragen.Oefenexamen KNM 1 -DUO
Oefenexamen KNM 2 -DUO
Oefenexamen KNM 3 -DUO
Voorbeeld KNM examen – DUO
KNM examenvragen – Knoester Trainingen TIP!
KNS-examentraining
– Boom
KNS – oefeningen
Oefenvragen KNS Buitenland – inburgeringscursus.net
Teksten KNM – Taalmenu NT2
Filmpjes KNS – Lingua Incognita
Wegwijs in Nederland
Rondje Nederland – Schooltv (14 afleveringen)
Nederland van boven – VPRO
Praat Nederlands – (Amazigh/Berbers) A0-A2
De Nationale Inburgeringstest – NTR (2005)

ONDER CONSTRUCTIE!

Tip: klik op de titel van de filmpjes om te vergroten
(Nederlands gesproken met  Nederlandse of Arabische ondertiteling)

Samenleven in Nederland

OMGAAN MET ELKAAR

BUREN

AFSPRAKEN

OP BEZOEK

 

Wonen in Nederland

WONEN

HUIS HUREN

VERZEKERINGEN

HUISVERZEKERINGEN-/

GAS, ELEKTRA, WATER

VRIJE TIJD

 

Opvoeding en onderwijs

ONDERWIJS/OPVOEDING

ONDERWIJSSYSTEEM

SCHOLING

DIPLOMA’S

STUDIEKOSTEN

BASISSCHOOL

NA DE BASISSCHOOL

CONSULTATIEBUREAU

 

Gezondheid(szorg)

GEZOND LEVEN

HUISARTS

ZIEKENHUIS

ONGELUKKEN

MEDICIJNEN

ZWANGERSCHAP

THUISZORG

GEZONDHEIDSZORG

 

Werken in Nederland

WERK ZOEKEN

UITKERINGEN

WERKNEMER

EIGEN BAAS ZIJN

 

Dienstverlening

POLITIE

DE GEMEENTE

BELASTINGDIENST

IND

 

Geschiedenis

GESCHIEDENIS 1

GESCHIEDENIS 2

GESCHIEDENIS 3

GESCHIEDENIS 4

GESCHIEDENIS 5

VOC GESCHIEDENIS

SLAVERNIJ

 

Staatsinrichting

PROVINCIES

POLITIEKE PARTIJEN

STAATSINRICHTING

GRONDWET

Created with the HTML Table Generator

KNM: € 40,
Spreken: € 60,-
Lezen: € 50,-
Luisteren: € 60,-
Schrijven: € 60,-
ONA-eindgesprek: € 100,-
Totaal : € 350,-

Informatie over Inburgering en NT2

Contact met DUO – DUO
Examen doen – DUO
Aanmelden voor examen – DUO
Ona Portaal
Nederlands als tweede taal  (ook studiemateriaal )
Inburgeren Eigenstart
Expertisecentrumnt2
Educatie Eigenstart (ook oefeningen online – teksten – filmpjes – spelletjes)
NT2 Weblinker (ook oefeningen online)
Duo-Inburgeren
NT2 – Kennisnet (oefenen – hulp – samenleving – Nederland)
Lesmateriaal Kennisnet
Stichting Buitenlandse Partner
Test: hoe ingeburgerd bent u? – Vluchtelingenwerk
inburgering1

 

Inburgering vanuit het buitenland
Het examenonderdeel Geletterdheid en Begrijpend Lezen (GBL) is sinds 1 april 2011
toegevoegd aan het basisexamen inburgering in het buitenland.
Deze toets geeft aan of u de Nederlandse taal kunt lezen op niveau A1
van het Europees Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen.

Online lesmateriaal – Ad Appel
Voorbeeldexamens – Naar Nederland

Naturalisatie van buitenlandse partner
Eerst moet uw buitenlandse partner het basisexamen inburgering gaan doen.
Dan moet uw partner 3 jaar in Nederland gaan wonen.
En dan pas kan uw partner de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Bron:
buro oudkomers
Lingua Incognita
Ad Appel

inburgering2

 

Informatie over cursussen

Blik op werk

Comments are closed.