Oud Inburgeringsexamen (tot eind 2014)

inburgeringsexamen1

Vanaf 2013 geldt de nieuwe Wet Inburgering.
Vanaf 1-1-2013 kunt u zowel de oude als de nieuwe examens doen.
Tot 1-1-2015 kunt u de oude examens nog doen.

1. TGN is afgeschaft per 01-11-14.
In plaats van TGN zijn er spreekopdrachten (A2).
Er zijn twee soorten opdrachten:
1. antwoord geven op vragen (12 vragen)
2. het kiezen van een reactie in een gesprek (12 vragen)

In het buitenland bestaat de spreektoets (A1) nog maar uit twee onderdelen:
a. vraag en antwoord
b. zinnen afmaken

2. GBL in het Buitenland is per 01-11-2014 veranderd
Nu is er een leesexamen op A1-niveau.
U moet ‘functioneel’ kunnen lezen, bijvoorbeeld het rooster van de bus.
Hier moet u multiple choice vragen beantwoorden.
U moet ook ‘technisch’ kunnen lezen.
Bijvoorbeeld een woord dat u hoort, kunnen vinden in een geschreven rijtje van 4 woorden

Examenonderdelen

Oud inburgeringsexamen
1. Kennis Nederlandse Samenleving (KNS)
2. Toets Gesproken Nederlands (TGN)
3. Elektronisch PraktijkExamen (EPE)
4. Praktijkexamen (portfolio of assessment)

Voorbeelden oud Inburgeringsexamens

KNS
EPE – OGO – A1
EPE – OGO – A2
EPE – WERK – A1
EPE – WERK – A2
EPE MP A1
EPE MP A2
EPE Ondernemerschap A1
EPE Ondernemerschap A2

PORTFOLIO
Portfolio tips

 

EXTRA OEFENINGEN OUD EXAMEN

TGN (oud examen)
Duur: 15 minuten.
U maakt de toets via een telefoonlijn.
De toets wordt per computer nagekeken, door middel van spraaktechnologie.
TGN bestaat uit 4 onderdelen:
1. Zinnen nazeggen
2. Korte vragen beantwoorden
3. Zinnen nazeggen
4. Tegenstellingen
(5. Korte verhaaltjes navertellen. Hiervoor krijgt u geen punten)

Toets gesproken Nederlands – Studeersite
Toets gesproken Nederlands
Tegenstellingen – Talent voor taal
Oefeningen TGN – inburgering buitenland (met heel veel oefeningen!)

Comments are closed.