Staatsexamen

Inburgering vanaf 2020

Moet u inburgeren of wilt u inburgeren? Dus: verplicht of niet verplicht?
Voor iedereen die een permanent visum of een Nederlands paspoort wilt hebben, is dit belangrijke informatie.

1. Gemeenten gaan zelf de inburgeringscursussen inkopen.
Vanaf 2020 regelt DUO niet meer de inburgering, maar doen de gemeentes dat.
Is dat positief of negatief?
Misschien zijn er dan geen lange wachttijden meer…. Dat is positief.
Misschien ontstaan er grote verschillen tussen de gemeentes….. Dat is weer negatief.
(Dan kan een inburgeringscursus in jouw gemeente langer, duurder of moeilijker zijn dan in een andere gemeente.)

2. Elke inburgeraar krijgt een persoonlijk inburgeringsplan.
De gemeentes zorgen voor een persoonlijk inburgeringsplan (PiP):
Ze zoeken een cursus die bij je past. Ze kijken naar jouw persoonlijke situatie.
Wie bijvoorbeeld psychische problemen heeft, krijgt eerst hulp en daarna pas taalles.
Ook dat is positief.

3. Het leenstelsel wordt afgeschaft.
Alle cursussen van de gemeentes worden gratis. Dat is positief.
Dus niemand hoeft meer vanaf 2020 geld te lenen. Geen schulden meer!
Maar …… er komen boetes voor wie niet zijn best doet, voor wie niet op tijd klaar is.
Je krijgt minder uitkering of je verblijfsvergunning wordt niet verlengd ……
Dit is dus helemaal niet positief!
En wat gaat er gebeuren met inburgeraars die nu al een grote schuld hebben?
Moeten zij die schuld afbetalen of hoeft dat niet meer?
Dat is nog heel onduidelijk!

4. Alle inburgeraars moeten meteen aan het werk.
Werk is de sleutel tot integratie, vindt de minister.
Voor statushouders wordt meteen werk gezocht. Ze moeten de taal leren èn meteen gaan werken.
Dat kan positief zijn, maar ook negatief.
In deze tijd van grote werkeloosheid is het fijn dat statushouders geholpen worden met het vinden van werk.
Maar is dit wel passend werk? Of worden zij verplicht om de vervelendste baantjes aan te nemen?
En wat gebeurt er met al die andere inburgeraars die geen statushouders zijn?

Conclusie:
Alles is nog onduidelijk.
Maar nu moet iedereen nog op de oude wijze inburgeren:
dus zelf een cursus zoeken en eventueel geld lenen!

 

Verandering ONA

Werkt u? Dan is er goed nieuws voor u!
Aanvraag vrijstelling

GEEN ONA meer vanaf mei 2019 voor werkenden.
(Je moet minstens een half jaar 48 uur p.m. gewerkt hebben)
Dit is alleen voor mensen met een vast contract!
Niet voor zzp’ers! (zelfstandige ondernemers zonder personeel)

DUO heeft per 1 mei 2018 de regels voor ONA veranderd.
Je kunt nu op 2 manieren ONA doen:
1. Een digitale portfolio én 64 uur ONA-les
2. Portfolio én een eindgesprek

Je kunt dit eindgesprek dus nu ‘afkopen’ (= buy off)
Dat betekent dat je veel geld moet betalen aan een taalschool voor 64 uur ONA
Dat lijkt heel mooi – geen eindgesprek – maar je hebt dan wel extra verplichtingen en gevaren!  

Verplichting 1: Je moet een ONA-cursus van 64 uur doen bij een taalschool met het keurmerk Blik op Werk.
Die ONA-cursus van 64 uur moet 100% over ONA gaan.
Dus niet inclusief andere examenonderdelen.
Pas op: Sommige taalscholen tellen ook de andere uren mee (voor KNM, Spreken, Luisteren, Lezen en Schrijven).
Dat mag niet. En dan krijg jij grote problemen bij een controle.

Die ONA-cursus van 64 uur mag alleen bij een taalschool met het keurmerk Blik op Werk.
Veel taalscholen hebben dat keurmerk niet. Toch geven ze ONA-cursussen van 64 uur.
Bij controle krijg je grote problemen: je bent je geld kwijt en je ONA-examen is ongeldig.
Vraag dus altijd of jouw taalschool dat keurmerk heeft.

Verplichting 2: Je moet een extra verklaring tekenen als bewijs dat je deze ONA-cursus van 64 uur hebt gedaan.
Zie: Verklaring deelname cursus ONA
In de verklaring staat dat jij een ONA-cursus van 64 uur hebt gevolgd bij jouw taalschool.
Pas op: Sommige scholen frauderen!
Ze tekenen als school een verklaring voor DUO, maar geven je bijna geen ONA-lesuren.
Bij controle krijg je grote problemen: je hebt getekend, dus jij bent ook verantwoordelijk voor de fraude.
DUO kan jouw examen ONA ongeldig verklaren, dus ook jouw hele inburgeringsdiploma.

Conclusie:
Kies voor deze dure optie 1: alleen als je een lening van DUO hebt èn je zit bij een goede taalschool met het keurmerk.
Kies anders voor optie 2: Het eindgesprek is nu korter dan vroeger (geen 45 minuten, maar 20 minuten)

De wachttijden voor ONA blijven lang: 19 weken.

 

Loesje Eindexamen

 

 

 

Staatsexamen NT2, programma 1 Extra oefeningen voor STEX 1
 Staatsexamen NT2: 2001-2002 Lezen B1 – Taalmenu NT2
 Staatsexamen NT2: 2002-2003 Lezen B1 – Knoester Trainingen
 Staatsexamen NT2: 2003-2004 Lezen B1 2015 – Lingua Incognita
 Staatsexamen NT2: 2003-2004 Lezen B1 2019 – Lingua Incognita
 Staatsexamen NT2: 2003-2004 Signaalwoorden Lezen – Taalpraktijk NT2
 Staatsexamen NT2: 2009 Luisteren B1 – Neva (Universiteit van Wenen)
 Staatsexamen NT2: 2009 Signaalwoorden herkennen  Luisteren – Taalpraktijk NT2
 Staatsexamen NT2: 2011 Schrijven B1 – Taalmenu NT2 (naar beneden scrollen!)
 Staatsexamen NT2: 2013 Schrijven Schrijven B1 – Knoester Trainingen
Schrijven B1 – Lingua Incognita
Signaalwoorden gebruiken Schrijven- Taalpraktijk NT2
Grammatica B1 – Taalmenu NT2
Spreken B1 – Taalpraktijk NT2
Spreken B1 2018 – Lingua Incognita
Spreken B1 2019 – Lingua Incognita

Staatsexamen NT2, programma 2 Extra oefeningen voor STEX 2
Staatsexamen NT2: 2001-2002 Lezen B2 – Taalmenu NT2
Staatsexamen NT2: 2002-2003 Spreken B2 – Neva (Universiteit van Wenen)
Staatsexamen NT2: 2003-2004 Schrijven B2 – Taalmenu NT2
Staatsexamen NT2: 2009 Grammatica B2 -Taalmenu NT2
Staatsexamen NT2:  2012 Signaalwoorden Lezen- Taalpraktijk NT2
Signaalwoorden herkennen Luisteren- Taalpraktijk NT2
Signaalwoorden gebruiken Schrijven- Taalpraktijk NT2

 

Voorbeeld ONA Extra oefeningen Miniportfolio
U verzamelt 8 schriftelijke bewijzen
van uw arbeidsparticipatie.
Bijvoorbeeld: sollicitatiebrieven,
een CV, verslagen van functioneringsgesprekken.
U gebruikt hiervoor kaarten.
Het examen bestaat uit
a. een beoordeling van het portfolio
b. een eindgesprek (van 20-30 minuten)Kosten: € 100

Lege resultaatkaarten – Ona Portaal
Duo:
Aanmelden inburgeringsexamen 
Aanmelden ONA

Resultaatkaarten:
Voorblad
Beroepenoriëntatie
Realistisch beroepsbeeld
Je eigenschappen kennen
Beroepskansen
Beroepscompetenties
Netwerk opbouwen
Werk vinden
Werkcultuur

Ad Appel TIP:
Voorbeeld 1(IT-specialist)
Voorbeeld 2 (pakketbezorger)
Voorbeeld 3 (reparateur mobieltjes)
Voorbeeld 4 (helpende in de zorg)
Voorbeeld 5 (serveerster)
Voorbeeld 6 (tandarts)
Voorbeeld 7 (vrachtwagenchauffeur)
Voorbeeld 8 (metaalbewerker)
Voorbeeld 9 (sportleraar)
Voorbeeld 10 (productiemedewerker)

Sollicitatieformulieren

Proefexamenvragen ONA – Taalpraktijk NT2 TIP!
Proefexamenvragen ONA – Ad Appel TIP!
Proefexamenvragen ONA -Knoestertrainingen TIP!

Lingua Incognita:
Toelichting bij portfolio

Aanmeldformulier portfolio
Aanmeldformulier eindgesprek
Oefenvragen eindgesprek
Woordenlijst portfolio
Voorwaarden naturalisatie
Aanvraag vrijstelling ONA

 

Resultaatkaarten

KAART 1

KAART 2

KAART 3

KAART 4

KAART 5

KAART 6

KAART 7

KAART 8

 

Voorbeeld KNM Extra oefeningen KNM (= oude KNS)
Duur: 45 minuten.
U krijgt ongeveer 43 vragen.
Kosten: € 40,- (juni 2014)Oefenexamen KNM 1
Oefenexamen KNM 2
Oefenexamen KNM 3
KNM – Knoestertrainingen TIP!
KNS-examentraining
– Boom
KNS – oefentoets
KNS – oefeningen
Oefenvragen KNS Buitenland – inburgeringscursus.net
NRC – 100 Examenvragen
Filmpjes KNS – Lingua Incognita
Rondje Nederland – Schooltv (14 afleveringen)
Nederland van boven – VPRO
Praat Nederlands – (Amazigh/Berbers) A0-A2
De Nationale Inburgeringstest – NTR (2005)
Canon van Nederland

Tip: klik op de titel van de filmpjes om te vergroten
(Nederlands gesproken met  Nederlandse of Arabische ondertiteling)

Samenleven in Ned.

OMGANGSNORMEN

OP BEZOEK

FEESTDAGEN
Wonen in Nederland

HUIS EN MILIEU

HUIS HUREN

ENERGIE/TELEFOON

VRIJE TIJD
 
HUIS KOPEN
Opvoeding en onderwijs

ONDERWIJSSYSTEEM

BASISSCHOOL

KINDEROPVANG
Gezondheid(szorg)

GEZOND LEVEN

HUISARTS

ZIEKENHUIS

ONGELUKKEN

MEDICIJNEN

ZWANGERSCHAP

THUISZORG

CONSULTATIEBUREAU

ZORGVERZEKERING
Werken in Nederland

WERK ZOEKEN

UITKERINGEN

WERKNEMER

WERKEN IN NED.

DISCRIMINATIE WERK

BELASTING BETALEN
Dienstverlening

POLITIE
Geschiedenis

VOC GESCHIEDENIS

SLAVERNIJ
Staatsinrichting

PROVINCIES

POLITIEKE PARTIJEN

POLITIEKE PARTIJEN

GRONDWET

Created with the HTML Table Generator

1 en 2

Lezen: € 45,-
Schrijven: € 45,-
Luisteren: € 45,-
Spreken: € 45,-
Totaal : € 180,-

 

Tips Staatsexamens

Tips voor Luisteren – Taalservice
Tips voor Luisteren – Dik Verhaar
Tips voor Luisteren – Luisteren op B2
Tips voor Lezen – Taalwinkel
Algemene Tips – Talent
Tips voor voorbereiding programma I – Taalplein
Tips voor voorbereiding programma II – Taalplein
Veranderingen Staatsexamen Schrijven 2015-2016

 

Informatie over Staatsexamens

Voorbeeldexamens – DUO
College voor Examens
(Staatsexamens NT2)
Taalplein (oefeningen – Staatsexamens NT2)

 

Wie wil studeren aan een universiteit of hoger beroepsopleiding
moet minimaal Staatsexamen 2 (B2) gedaan hebben.
Maar dan is er ook nog de verplichte taaltoets ….. !

 

Informatie over cursussen
Ik zoek een geschikte cursus – Blik op werk

Comments are closed.