Voegwoorden

(Conjunctions)

voegwoorden1

 

Zoek op in Muiswerk:
aangezien , al , als , alsof , alvorens , behalve , daardoor , dan , dat , doch , doordat , dus , eer , en , evenals , hoewel , indien , ingeval , maar , mits , na , naarmate , nadat , noch , nu , of , ofschoon , ofwel , om , omdat , opdat , sedert , sinds , tenzij , toen [2] , tot , totdat , uitgezonderd , voor , voor [2] , voordat , wanneer , want , zo , zoals , zodat , zodra , zolang
muiswerk

 

Theorie
Uitleg voegwoorden – NeAnderTaal
Uitleg NADAT – Beter spellen
Uitleg NADAT – Onze Taal
Overzicht voegwoorden – Dikverhaar (pdf)
Overzicht voegwoorden – Braint
Uitleg voegwoorden – HuiswerkTV: video
Uitleg voegwoorden – Brenles (YouTube): video


Conjuncties 1


Conjuncties 2


Conjuncties 3


Conjuncties 4

 

Oefeningen Mix voegwoorden (voordat, nadat, terwijl, als enz.)
Oefening 1 – Leestrainer (B1)
Oefening 2 – Leestrainer (B1)
Oefening 3 – Leestrainer (B1)
Oefening 4 – Leestrainer (B1)
Oefening 5 – Cambiumned (B1-B2)
Oefening 6 – Coutinho (B1)
Oefening 7 – Coutinho (B1)
Oefening 8 – Coutinho (B1)
Oefening 10 – NeAnderTaal (B1)
Oefening 11 – NeAnderTaal (B1)
Oefening 12 – NeAnderTaal (B1) Audio: Zeg het antwoord en luister of het goed is.
Oefening 13-14 – Nt2Taalmenu

 

 

Ga naar zinnen maken met voegwoorden

Comments are closed.