Begrijpend lezen

Wil je weten wat je niveau is: A1 of A2? Doen dan deze leestoets van Ad Appel.

Overzichten

Uitleg begrijpend Lezen op film (B1)
Meester Michael (B1)
Begrijp je me (B1)
Juf Jeanne en juf Lise
Kabaja
Leestrainer: Citotoets

lezen – coutinho


Wanneer je zelf iets gaat lezen, beluisteren of bekijken kun je deze v-strategie toepassen:
voorspellen: verzin wat er gaat gebeuren, loop vooruit op het verhaal
visualiseren: zie alles als een film voor je, maak het levendig
verbinden:  maak alles persoonlijk, hoe gaat dat in jouw eigen leven?
vragen stellen: maak vraagzinnen die beginnen met wie, wat, waar, waarom, hoe?
verduidelijken: wat is de kern van het verhaal, los van alle details?
vinden/beoordelen: wat vind je van het verhaal, van de figuren uit het verhaal?

Wat blijkt nu? Het onderdeel vragen stellen is niet altijd zo makkelijk.
Veel cursisten ervaren dit als moeilijk.
Dan kunnen mini-bouwplannen helpen.
Gaat het om een gebeurtenis? (Dit is heel algemeen!)
Of zie je meteen dat het om een probleem gaat?
Of gaat het eerder om een maatregel die genomen moet worden?
Of om een onderzoek dat gedaan is?
Bij elk type horen standaardvragen.

Hier is de uitwerking van de gebeurtenisstructuur
Een gebeurtenis is natuurlijk heel algemeen.
Je kunt daarin een probleem herkennen. Of een maatregel.
Zoals in onderstaande voorbeelden.
Dan kun je overstappen op de andere mini-bouwplannen.
Toch is dit schema belangrijk.
Bijvoorbeeld als je een samenvatting wilt maken,
als je eerst vooraf een situatie wilt beschrijven,
waarin sprake is van een probleem, een maatregel enz.

Hier is uitwerking van de probleemstructuur (= volgens het minibouwplan Probleem)
Kun je nu opnieuw naar het eerste voorbeeld van de kapotte printer (gebeurtenis) kijken
en dan deze probleemstructuur toepassen? Check hier.

Hier is uitwerking van de maatregelstructuur.
Kun je nu opnieuw naar het voorbeeld van de kapotte printer (gebeurtenis) kijken
en dan deze maatregelstructuur toepassen?
Je zult zien dat je hierbij veel meer fantasie nodig hebt. Check hier.


Hier is uitwerking van de onderzoekstructuur.

Leesteksten met vragen

Lezen op A2 – Coutinho
Korte verhalen – NT2Taalmenu (A1-B2)
Korte Verhalen – Taalhuis (A1-B1)
Korte verhalen – De Taalschool (A1) met vragen en woordenlijst
Korte verhalen – De Taalschool (A2) met vragen en woordenlijst
Korte verhalen – De Taalschool (B1) met vragen en woordenlijst
Korte verhalen – De Taalschool (B2) met vragen en woordenlijst
De Merel – Uit de omgevallen boekenkast

Leestrainer
Wat is er met de aap aan de hand? (groep 4/A1)
Het heksenfeest   (groep 5/A2)
De listige knaap   (groep 6/A2)

Columbus
De deur
De moskee
Een vreemd verhaal
Harry Potter
Het verwisselde kind
IJsbrekers

Volksverhalen/sprookjes – Beleven.org (A2-B1)
korte en langere verhaaltjes – Verhaaltjes.net (A2-B1) Met audio


Muiswerk online woordenboek

Comments are closed.