Oud Inburgeringsexamen (tot eind 2014)

inburgeringsexamen

Vanaf 2013 geldt de nieuwe Wet Inburgering.
Vanaf 1-1-2013 kunt u zowel de oude als de nieuwe examens doen.
Tot 1-1-2015 kunt u de oude examens nog doen.

1. TGN is afgeschaft per 01-11-14.
In plaats van TGN zijn er spreekopdrachten (A2).
Er zijn twee soorten opdrachten:
1. antwoord geven op vragen (12 vragen)
2. het kiezen van een reactie in een gesprek (12 vragen)

In het buitenland bestaat de spreektoets (A1) nog maar uit twee onderdelen:
a. vraag en antwoord
b. zinnen afmaken

2. GBL in het Buitenland is per 01-11-2014 veranderd
Nu is er een leesexamen op A1-niveau.
U moet ‘functioneel’ kunnen lezen, bijvoorbeeld het rooster van de bus.
Hier moet u multiple choice vragen beantwoorden.
U moet ook ‘technisch’ kunnen lezen.
Bijvoorbeeld een woord dat u hoort, kunnen vinden in een geschreven rijtje van 4 woorden

Examenonderdelen

Oud inburgeringsexamen
1. Kennis Nederlandse Samenleving (KNS)
2. Toets Gesproken Nederlands (TGN)
3. Elektronisch PraktijkExamen (EPE)
4. Praktijkexamen (portfolio of assessment)

Voorbeelden oud Inburgeringsexamens

KNS
EPE – OGO – A1
EPE – OGO – A2
EPE – WERK – A1
EPE – WERK – A2
EPE MP A1
EPE MP A2
EPE Ondernemerschap A1
EPE Ondernemerschap A2

PORTFOLIO
Portfolio tips

 

EXTRA OEFENINGEN OUD EXAMEN

TGN (oud examen)
Duur: 15 minuten.
U maakt de toets via een telefoonlijn.
De toets wordt per computer nagekeken, door middel van spraaktechnologie.
TGN bestaat uit 4 onderdelen:
1. Zinnen nazeggen
2. Korte vragen beantwoorden
3. Zinnen nazeggen
4. Tegenstellingen
(5. Korte verhaaltjes navertellen. Hiervoor krijgt u geen punten)

Toets gesproken Nederlands – Studeersite
Toets gesproken Nederlands
Tegenstellingen – Talent voor taal
Oefeningen TGN – inburgering buitenland (met heel veel oefeningen!)

 

Inburgering vanaf 2015:
Wat is er precies per 1-1-2015 veranderd?

KNS wordt KNM en ONA
1. Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) = de oude KNS
2. Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
ONA bestaat uit een miniportfolio en een eindgesprek.

Dit nieuwe onderdeel is verplicht:
a. als u vanaf 01-01-2015 naturalisatie wilt aanvragen (= een Nederlands paspoort).
b. als u vanaf 01-01-2015 een permanente verblijfsvergunning wilt aanvragen.
Ook als u al eerder geslaagd bent voor uw inburgeringsexamen.
Na 1-1-2015 naturaliseren =  een extra een miniportfolio maken.

Let op:
Wie vòòr 1 januari 2015 inburgeringsplichtig is gesteld door DUO, hoeft geen ONA te doen.

Inburgeringsplichting vóór 2015 Inburgeringsplichtig vanaf 2015
Lezen Lezen
Luisteren Luisteren
Schrijven Schrijven
Spreken Spreken
Kennis Nederlandse Maatschappij Kennis Nederlandse Maatschappij
Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

wel-of-geen-ONA

Comments are closed.