Competenties B2

Wat moet je allemaal kunnen op B2-niveau? Welke competenties moet je hebben?
Hier vind je gedetailleerde informatie over Schrijven en Lezen?
(Helaas niet over Spreken en Luisteren!)

Encora
Hulpbladen B2 voor Schrijven en Lezen

SCHRIJVEN
Schrijven altijd en overal
Schrijven 1  Ik kan gedetailleerd bekende onderwerpen beschrijven die ik interessant vind.
Schrijven 2  Ik kan een eenvoudige tekst schrijven over iets dat ik ken of heb meegemaakt.
Schrijven 3  Ik kan korte verslagen schrijven (volgens vaste regels).
Schrijven 4  Ik kan informatie over dingen (ook film en boek) samenvatten en er een mening over geven.
Schrijven 5  Ik kan in brieven zaken, ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen beschrijven uitwisselen.
Schrijven 6  Ik kan korte advertenties opstellen en reageren op advertenties.
Schrijven 7  Ik kan eenvoudige zakelijke/informele brieven schrijven aan instanties.
Schrijven 8  Ik kan deelnemen aan discussies op internet over bekende onderwerpen.
Schrijven 9  Ik kan formulieren gedetailleerd invullen.
Schrijven 10 Ik kan aantekeningen nemen van telefoongesprekken en memo’s en berichten schrijven voor bekenden.
Schrijven 11 Ik kan telefonische boodschappen opschrijven en doorgeven
Schrijven 12 Ik kan memo’s maken waarin eenvoudige informatie wordt doorgegeven aan mensen in mijn directe omgeving.

LEZEN
Lezen Algemeen
Lezen 1. Ik kan persoonlijke brieven of e-mails met gemak lezen en snel de essentie vatten.
Lezen 2. Ik kan de meeste zakelijke brieven of e-mails van verschillende instanties begrijpen.
Lezen 3. Ik kan snel belangrijke detailinformatie vinden in lange en complexe teksten.
Lezen 4. Ik kan snel bepalen of het de moeite waard is om iets dieper te bestuderen (bij allerlei soorten berichten, artikelen of verslagen).
Lezen 5. Ik kan complexere advertenties begrijpen.
Lezen 6. Ik kan teksten begrijpen over actuele onderwerpen waarin de schrijven een bepaald standpunt inneemt.
Lezen 7. Ik kan in literaire en non-fictie teksten redelijk goed het geheel en de details begrijpen.
Lezen 8. Ik kan nieuwe informatie en specifieke details vinden in teksten (over algemene onderwerpen of binnen mijn interessegebied)
Lezen 9. Ik kan lange en complexe instructies begrijpen, als ik de moeilijke stukken meerdere keren mag lezen.

 

Comments are closed.