Woordsoorten

Taalkundig-ontleden

Over woordsoorten (algemeen)

Taal-oefenen.nl (groep 7, A2-B1)
Juf Melis
Nederlandswebsite
Beter ontleden
Cambiumned
YouTube-kanaal van Voorwaartz

       

Created with the HTML Table Generator

 

Direct naar de oefeningen:
De/Het: Lidwoorden
Voorzetsels (preposities): voor/achter/bij
Werkwoorden (verbum): ik ben/ik was/ik ben geweest
Voegwoorden (conjuncties): omdat/want
Jou/Jouw : Bezittelijke voornaamwoorden (pronomen possessivum)
Alles/Iemand: Onbepaalde voornaamwoorden (pronomen indefinitum)
Adjectieven (bijvoegelijke naamwoorden): groot/grote

 

Ga naar Zinsbouw

 

 

Comments are closed.