Want of Omdat?

want-omdat

Want en Omdat zijn voegwoorden (conjuncties)
Ze lijken op elkaar, maar ze  zijn niet helemaal gelijk.

Grammaticale functie

Want verbindt twee hoofdzinnen (mainclauses)
Omdat verbindt 1 hoofdzin + 1 bijzin (subclauses):

  • Ik open het raam want het is hier veel te warm.
  • Ik open het raam omdat het hier veel te warm is.
  • Hij kon niet komen want hij had geen tijd.
  • Hij kon niet komen omdat hij geen tijd had.

Want mag níet aan het begin van de zin:
Want het is hier veel te warm, ik open het raam.

Omdat mag wèl aan het begin van de zin:
Omdat het hier veel te warm is, open ik het raam.

Betekenis

Want is een verklaring, een verantwoording (explanation)
Omdat is een reden.

In veel contexten is want of omdat mogelijk.
(Veel cursisten vinden de volgorde in de bijzin moeilijk,
dus het is op het spreekexamen vaak verstandiger om want te gebruiken 🙂

Uitzonderingen

Soms kan alleen want :

  • Ze is er niet, want er brandt geen licht op haar kamer.
  • Treuzel zo niet, want je gaat nog te laat komen.
  • Schiet op, want ik heb honger.

Soms kan alleen omdat:

  • Hij zei me dat hij niet wilde komen omdat het regende.

Voel je het verschil? Nee? Geen probleem!
Ook voor Nederlanders is dit vaak moeilijk om precies te weten.
Het gaat intuïtief. Ons brein werkt nu eenmaal complex.

Bron: taaltelefoon
Zie ook: Frankwatching (B2)

Comments are closed.