Leesstrategieën B1 en B2

Inhoud
0. Inleiding
1. V-strategie
2. Mini-bouwplannen
– Gebeurtenisstructuur
– Probleemstructuur
– Maatregelstructuur
– Onderzoekstructuur

Inleiding

Elke taalvaardigheid (language skill) kun je verbeteren:
Spreken, Luisteren, Schrijven en Lezen. 
Bij het verbeteren van je leesvaardigheid helpen leestechnieken en -strategieën,
zoals de v-strategieën en mini-bouwplannen met standaardvragen.

1. V-strategie


Wanneer je zelf iets gaat lezen, beluisteren of bekijken kun je deze v-strategie toepassen:
voorspellen: verzin wat er gaat gebeuren, loop vooruit op het verhaal
visualiseren: zie alles als een film voor je, maak het levendig
verbinden:  maak alles persoonlijk, hoe gaat dat in jouw eigen leven?
vragen stellen: maak vraagzinnen die beginnen met wie, wat, waar, waarom, hoe?
verduidelijken: wat is de kern van het verhaal, los van alle details?
vinden/beoordelen: wat vind je van het verhaal, van de figuren uit het verhaal?

2. Mini-bouwplannen

Wat blijkt nu? Het onderdeel vragen stellen is niet altijd zo makkelijk.
Veel cursisten ervaren dit als moeilijk.
Dan kunnen mini-bouwplannen helpen.
Gaat het om een gebeurtenis? (Dit is heel algemeen!)
Of zie je meteen dat het om een probleem gaat?
Of gaat het eerder om een maatregel die genomen moet worden?
Of om een onderzoek dat gedaan is?
Bij elk type horen standaardvragen.

 

Hier is de uitwerking van de gebeurtenisstructuur
Een gebeurtenis is natuurlijk heel algemeen.
Je kunt daarin een probleem herkennen. Of een maatregel.
Zoals in onderstaande voorbeelden.
Dan kun je overstappen op de andere mini-bouwplannen.
Toch is dit schema belangrijk.
Bijvoorbeeld als je een samenvatting wilt maken,
als je eerst vooraf een situatie wilt beschrijven,
waarin sprake is van een probleem, een maatregel enz.

Hier is uitwerking van de probleemstructuur (= volgens het minibouwplan Probleem)
Kun je nu opnieuw naar het eerste voorbeeld van de kapotte printer (gebeurtenis) kijken
en dan deze probleemstructuur toepassen? Check hier.

Hier is uitwerking van de maatregelstructuur.
Kun je nu opnieuw naar het voorbeeld van de kapotte printer (gebeurtenis) kijken
en dan deze maatregelstructuur toepassen?
Je zult zien dat je hierbij veel meer fantasie nodig hebt. Check hier.


Hier is uitwerking van de onderzoekstructuur.

Comments are closed.