Hoofdstuk 3 NiG

QUIZLET

Tip 1: Tap Quizlet: view this study set to see this excercise properly.
Tip 2: Tap the text to hear it again.
Tip 3: Tap at the bottom to flip the card.

Tip 1: Klik op Quizlet: view this study set om de oefening goed te zien.
Tip 2: Klik op de tekst om die nogmaals te horen.
Tip 3: Klik rechtsonder om de kaart om te draaien.

Vocabulaire: leestekst, pag 44

Grammatica: DE of HET? pag 46

Grammatica: inversie, pag 47

Grammatica: inversie (extra)

Vocabulaire: rangtelwoorden, pag 48

Uitspraak: O of OO?

Ga naar hoofdstuk 4

Comments are closed.