Hoofdstuk 8 NiG

QUIZLET

Tip 1: Tap Quizlet: view this study set to see this excercise properly.
Tip 2: Tap the text to hear it again.
Tip 3: Tap at the bottom to flip the card.
Tip 4: Change the interface (Go to Options)

Tip 1: Klik op Quizlet: view this study set om de oefening goed te zien.
Tip 2: Klik op de tekst om die nogmaals te horen.
Tip 3: Klik rechtsonder om de kaart om te draaien.
Tip 4: Verander de presentatie (Ga naar Options)

Comments are closed.