Leestekens

= punctuation marks

leestekens

 

Interpunctie is het gebruik van leestekens in een tekst.
Leestekens helpen je om de tekst beter te begrijpen.
Als we praten kunnen we onze bedoelingen duidelijk maken door pauzes, intonatie of gebaren.
Als we schrijven gebruiken we hiervoor punten, komma’s en accenttekens.


Voorbeeld: Joop vraagt Marie ga je naar het feest

Als je dit hoort, begrijp je direct wat de spreker bedoelt.
Dat komt door zijn intonatie. Maar als je leest, moet je maar raden:
Is het Joop die iets vraagt of is het Marie?
Joop vraagt: “Marie, ga je naar het feest?”
“Joop”, vraagt Marie, “Ga je naar het feest?”

 

Er zijn vijf leestekens die een pauze aangeven:

•   de punt (.)
•   de komma (,)
•   de puntkomma (;)
•   de dubbele punt (:)
•   het gedachtestreepje (-)

 

Daarnaast zijn er drie leestekens die een intonatie aangeven:

•   het vraagteken (?)
•   het uitroepteken (!)
•   puntjes (…..)

 

Maar er zijn nog andere leestekens:

•   Aanhalingsteken dubbel ( “)
•   Haakje openen  (
•   Haakje sluiten  )

 

Ook zijn er tekens bij een woord:

•  Trema’s (ë)
•  Accenten ( é è ï)
•  Aanhalingsteken enkel / apostrof (‘)
•  Koppelteken of afbreekstreepje (-)

 

Theorie

Komma’s: algemene regels – Onze Taal
Interpunctie – UVT

 

Oefening

Oefening 1 – Leer actief
Oefening 2 – Leer actief
Oefening 3 – Leer actief
Oefening 4 – Leer actief
Oefening 5 – Leer actief
Oefening 6 – Leer actief
Oefening 7 – Leer actief
Oefening 8 – Kabaja
Oefening 9 – Kabaja

Wat moet er veranderd worden? – Leestrainer
Leestekentoets (vooral bedoeld voor groep 8, meerkeuze) – Leer actief

Comments are closed.