Spelling

spelling

 

Voor het Staatsexamen is het belangrijk dat je de woorden goed spelt.
Bij goed leren spellen zijn drie dingen belangrijk:

1. Hoor je het verschil tussen bepaalde klanken wel?
Zoon of Zon?    Blijf of Bleef?     Wel of Vel?    Pak of Bak?
Als je dit lastig vindt, ga dan eerst naar Klanken of naar Spellingkaart (beneden)

2. Ken je de spellingsregels wel?
Manen of Maanen?    Manen of Mannen?
Als je dit lastig vindt, ga dan naar open en gesloten lettergrepen

Vind of Vindt?    Gebeurt of Gebeurd?
Als je dit lastig vindt, ga dan naar Werkwoorden.

3. Ken je de onregelmatig gespelde woorden wel?
Vakansie of Vakantie?    Elektriese of Elektrische?
Als je dit lastig vindt, ga dan naar Moeilijke woorden of naar Spelling in beeld (beneden)

 

spellingkaartTaaloefenen
Luisteren / Kijken / Klanken / Flitsen / Woorden (A1-B1) – Taal oefenen
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

SPELLING IN BEELD

groen-klankwoorden-2klein
groen-klankwoorden-2klein
Spelling in beeld
Overzicht spellingkaarten groep 4-8
Overzicht woorden spellingkaarten groep 6

Spelling in Beeld: Steunkaarten Groep 4

 

Download de App Spelling in Beeld – uitgeverij Zwijsen

DICTEE

Taalklas (A2)
Dictee (B1) – NeAnderTaal

Taalspel: spelling – NTR
Woordenlab – Computermeester

 

 

SPELLING ALGEMEEN

Juf Hannah
Meester Michael (groep7, A2-B1)
Beetje spellen (Doe ook mee met de dagelijkse test: elke dag 4 vragen in je mail)
Beter spellen
Edithned (onderbouw)
Taalplein
Tormentil
Dutchgrammar

Spelling
Spelling zoeken – Spelspiek
De nieuwe spelling – Dutch4all
Woordenlijst Nederlandse taal – Taalunieversum

 

Lijst met veelgemaakte spelfouten – Mijn  woordenboek

 

Ga naar spelling
Werkwoorden
Samenstellingen
Open en gesloten lettergrepen
Moeilijke woorden

Comments are closed.