Open en gesloten lettergrepen

o – pen   en   ge – slo – ten    let – ter – gre – pen / syl – la – ben

Het is belangrijk om te weten hoeveel lettergrepen/ syllaben een woord heeft.
Waarom is dit nodig?
1. Het is nodig om woorden correct te spellen.
2. Het is nodig om woorden goed uit te spreken.
3. Het is nodig om woorden af te breken aan het einde van een regel.

Daarom kun je het beste eerst oefenen met lettergrepen.
Daarna kun je oefenen met de spelling van open en gesloten lettergrepen.


Uitleg
: Waarom moeten we een woord in lettergrepen verdelen?-Dutchgrammar
Lettergrepen – Nederlandse woorden (zelf intypen)

 

Lettergrepen / Syllaben

 

Verdeel in lettergrepen (syllaben)
Oefening 1 – Cambiumnet

 

 

Lettergrepen: hakken – Taaloefenen (taalgroep 6/A2)

Woorden hakken: tweelettergrepig (1)
Woorden hakken: tweelettergrepig (2)
Woorden hakken: tweelettergrepig (3)
Woorden hakken: drielettergrepig (1)
Woorden hakken: drielettergrepig (2)
Woorden hakken: drielettergrepig (3)
Woorden hakken: gemengd (1)
Woorden hakken: vierlettergrepig (1)
Woorden hakken: vierlettergrepig (2)
Woorden hakken: gemengd (2)
Woorden hakken: gemengd (3)


Lettergrepen: hakken – Taaloefenen (taalgroep 7/A2)

Woorden hakken: tweelettergrepig (1)
Woorden hakken: tweelettergrepig (2)
Woorden hakken: drielettergrepig (1)
Woorden hakken: drielettergrepig (2)
Woorden hakken: gemengd (1)
Woorden hakken: vierlettergrepig (1)
Woorden hakken: vierlettergrepig (2)
Woorden hakken: gemengd (2)
Woorden hakken: vijf of meer lettergrepige woorden
Woorden hakken: gemengd (3)


Lettergrepen: hakken – Taaloefenen (taalgroep 8/A2)

Woorden hakken: tweelettergrepig (1)
Woorden hakken: tweelettergrepig (2)
Woorden hakken: drielettergrepig (1)
Woorden hakken: drielettergrepig (2)
Woorden hakken: gemengd (1)
Woorden hakken: vierlettergrepig (1)
Woorden hakken: vierlettergrepig (2)
Woorden hakken: gemengd (2)
Woorden hakken: vijf of meer lettergrepige woorden
Woorden hakken: gemengd (3)
Woorden hakken: gemengd (4)


Lettergrepen: tellen – Taaloefenen (taalgroep 6/A2)

Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (1)
Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (2)
Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (3)
Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (4)
Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (5)


Lettergrepen: tellen – Taaloefenen (taalgroep 7/A2)

Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (1)
Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (2)
Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (3)
Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (4)
Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (5)


Lettergrepen: tellen- Taaloefenen (taalgroep 8/A2)

Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (1)
Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (2)
Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (3)
Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (4)
Hoeveel lettergrepen heeft het woord? (5)

 

 

Spelling lettergrepen

 

 


Theorie open en gesloten lettergrepen

Uitleg – School en educatie

Oefeningen open en gesloten lettergrepen
Meervouden 7 – Dictee

 

Meer oefeningen met open en gesloten lettergrepen
gesloten 1 – Klascement.net
gesloten 2 – Klascement.net
open 1 – Klascement.net
open 2 – Klascement.net
open of gesloten? – Klascement.net
open of gesloten? – Klascement.net
open of gesloten? – Klascement.net
open of gesloten? – Computermeester.be
open of gesloten? – Computermeester.be

 

 

Hulpbladen Juf Hannah

Gesloten lettergrepen 1
Gesloten lettergrepen 2

Open lettergrepen 1
Open lettergrepen 2
Open lettergrepen 3
Open- en gesloten lettergrepen

Antwoorden gesloten lettergrepen 1
Antwoorden gesloten lettergrepen 2
Antwoorden open lettergrepen 1
Antwoorden open-en gesloten lettergrepen

Comments are closed.