Competentie B1 Schrijven

Wat moet je allemaal kunnen op B1-niveau? Welke competenties moet je hebben?

SCHRIJVEN – Encora
Schrijven Altijd en overal
Schrijven 1 Ik kan gedetailleerd onderwerpen beschrijven die ik interessant vind
Schrijven 2 Ik kan een eenvoudige tekst (opstel, rapport, verhaal) schrijven over iets dat ik ken of heb meegemaakt (echt of ingebeeld).
Schrijven 3 Ik kan korte verslagen schrijven, waarin ik volgens vaste regels feitelijke informatie en redenen voor maatregelen geef.
Schrijven 4 Ik kan informatie over bekende en minder bekende dingen (ook film en boek) samenvatten en er een mening over geven.
Schrijven 5 Ik kan in persoonlijke brieven feitelijke zaken, ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen beschrijven en nieuwtjes uitwisselen.
Schrijven 6 Ik kan korte advertenties opstellen en reageren op advertenties.
Schrijven 7 Ik kan eenvoudige zakelijke / informele brieven schrijven aan instanties.
Schrijven 8 Ik kan deelnemen aan discussies op internet over bekende onderwerpen.
Schrijven 9 Ik kan formulieren gedetailleerd invullen.
Schrijven 10 Ik kan aantekeningen maken van telefoongesprekken en memo’s en berichten schrijven voor bekenden.

Comments are closed.