Competentie B2 Schrijven

Wat moet je allemaal kunnen op B2-niveau?
Welke competenties moet je hebben?

Encora
Hulpbladen B2 voor Schrijven en Lezen

SCHRIJVEN
Schrijven altijd en overal
Schrijven 1  Ik kan gedetailleerd bekende onderwerpen beschrijven die ik interessant vind.
Schrijven 2  Ik kan een eenvoudige tekst schrijven over iets dat ik ken of heb meegemaakt.
Schrijven 3  Ik kan korte verslagen schrijven (volgens vaste regels).
Schrijven 4  Ik kan informatie over dingen (ook film en boek) samenvatten en er een mening over geven.
Schrijven 5  Ik kan in brieven zaken, ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen beschrijven uitwisselen.
Schrijven 6  Ik kan korte advertenties opstellen en reageren op advertenties.
Schrijven 7  Ik kan eenvoudige zakelijke/informele brieven schrijven aan instanties.
Schrijven 8  Ik kan deelnemen aan discussies op internet over bekende onderwerpen.
Schrijven 9  Ik kan formulieren gedetailleerd invullen.
Schrijven 10 Ik kan aantekeningen nemen van telefoongesprekken en memo’s en berichten schrijven voor bekenden.
Schrijven 11 Ik kan telefonische boodschappen opschrijven en doorgeven
Schrijven 12 Ik kan memo’s maken waarin eenvoudige informatie wordt doorgegeven aan mensen in mijn directe omgeving.

Comments are closed.