Competentie B1 Spreken

Wat moet je allemaal kunnen op B1-niveau? Welke competenties moet je hebben?

Encora
Hulpbladen B1 voor Gesprekken voeren en Spreken

GESPREKKEN VOEREN
Gesprekken voeren altijd en overal
Gesprekken voeren 1 Ik kan mijn gevoelen uitdrukken / reageren op gevoelens van anderen
Gesprekken voeren 2 Ik kan persoonlijke standpunten, commentaar, afkeur en meningen geven over onderwerpen die me interesseren.
Gesprekken voeren 3 Ik kan van gedachten wisselen over boeken, films, muziek e.d.
Gesprekken voeren 4 Ik kan deelnemen aan een discussie of bijeenkomst over vertrouwde, praktische zaken binnen mijn vakgebied.
Gesprekken voeren 5 Ik kan in een vergadering duidelijk een standpunt overbrengen.
Gesprekken voeren 6 Ik kan mijn mening geven en voorstellen doen om problemen op te lossen en praktische beslissingen te nemen.
Gesprekken voeren 7 Ik kan een klacht formuleren, kritiek uiten en erop reageren.
Gesprekken voeren 8 Ik kan in gesprekken informatie vragen en geven.
Gesprekken voeren 9 Ik kan telefoongesprekken voeren, informatie opvragen en doorgeven.
Gesprekken voeren 10 Ik kan een kort artikel, verhaal, discussie, documentaire samenvatten, er mijn mening over geven,  detailvragen beantwoorden
Gesprekken voeren 11 Ik kan beschrijven hoe iets gedaan moet worden, hoe je moet lopen of rijden
Gesprekken voeren 12 Ik kan in beperkte mate initiatieven nemen in een vraaggesprek
Gesprekken voeren EXTRA

SPREKEN
Spreken Altijd en overal
Spreken 1 Ik kan een eenvoudige beschrijving geven van vertrouwde zaken.
Spreken 2 Ik kan gedetailleerd verslag doen van ervaringen en ik kan gevoelens en reacties beschrijven.
Spreken 3 Ik kan echte of verzonnen gebeurtenissen beschrijven.
Spreken 4 Ik kan vertellen over mijn dromen, verwachtingen en ambities.
Spreken 5 Ik kan een verhaal vertellen.
Spreken 6 Ik kan in het kort redenen / verklaringen geven voor meningen, plannen en handelingen.
Spreken 7 Ik kan in alledaagse of vertrouwde situaties duidelijke mededelingen en aankondigingen doen aan een groep.
Spreken 8 Ik kan een eenvoudige presentatie of spreekbeurt houden.

Comments are closed.