Inburgeringsexamen

LAATSTE NIEUWS

Inburgering vanaf 2020

1. Gemeenten gaan zelf de inburgeringscursussen inkopen.
Vanaf 2020 regelt DUO niet meer de inburgering, maar doen de gemeentes dat.
Is dat positief of negatief?
Misschien zijn er dan geen lange wachttijden meer…. Dat is positief.
Misschien ontstaan er grote verschillen tussen de gemeentes….. Dat is weer negatief.
(Dan kan een inburgeringscursus in jouw gemeente langer, duurder of moeilijker zijn dan in een andere gemeente.)

2. Elke inburgeraar krijgt een persoonlijk inburgeringsplan.
De gemeentes zorgen voor een persoonlijk inburgeringsplan (PiP):
Ze zoeken een cursus die bij je past. Ze kijken naar jouw persoonlijke situatie.
Wie bijvoorbeeld psychische problemen heeft, krijgt eerst hulp en daarna pas taalles.
Ook dat is positief.

3. Het leenstelsel wordt afgeschaft.
Alle cursussen van de gemeentes worden gratis. Dat is positief.
Dus niemand hoeft meer vanaf 2020 geld te lenen. Geen schulden meer!
Maar …… er komen boetes voor wie niet zijn best doet, voor wie niet op tijd klaar is.
Je krijgt minder uitkering of je verblijfsvergunning wordt niet verlengd ……
Dit is dus helemaal niet positief!
En wat gaat er gebeuren met inburgeraars die nu al een grote schuld hebben?
Moeten zij die schuld afbetalen of hoeft dat niet meer?
Dat is nog heel onduidelijk!

4. Alle inburgeraars moeten meteen aan het werk.
Werk is de sleutel tot integratie, vindt de minister.
Voor statushouders wordt meteen werk gezocht. Ze moeten de taal leren èn meteen gaan werken.
Dat kan positief zijn, maar ook negatief.
In deze tijd van grote werkeloosheid is het fijn dat statushouders geholpen worden met het vinden van werk.
Maar is dit wel passend werk? Of worden zij verplicht om de vervelendste baantjes aan te nemen?
En wat gebeurt er met al die andere inburgeraars die geen statushouders zijn?

5. Er komen verschillende niveaus in de inburgering, het standaardniveau wordt hoger.
De eis van A2 gaat omhoog naar B1.  Dat is heel negatief.
Voor inburgeraars onder de 30 komt er een versnelde inburgeringsprocedure.
Ze moeten naar een Nederlandse school om een Nederlands onderwijsdiploma te halen. Dat kan positief of negatief zijn.

Conclusie:
Alles is nog onduidelijk.
Maar nu moet iedereen nog op de oude wijze inburgeren:
dus zelf een cursus zoeken en eventueel geld lenen!

Verandering ONA

GEEN ONA meer voor werkenden.
Aanvraag vrijstelling ONA
(Je moet minstens een half jaar
48 uur p.m. gewerkt hebben.)
Dit is alleen voor mensen met een vast contract.
Niet voor zzp’ers! (zelfstandige ondernemers zonder personeel)

DUO heeft per 1 mei 2018 de regels voor ONA veranderd.
Je kunt nu op 2 manieren ONA doen:
1. Een digitale portfolio én 64 uur ONA-les
2. Portfolio én een eindgesprek

Je kunt dit eindgesprek dus nu ‘afkopen’ (= buy off)
Dat betekent dat je veel geld moet betalen aan een taalschool voor 64 uur ONA
Dat lijkt heel mooi – geen eindgesprek – maar je hebt dan wel extra verplichtingen en gevaren!  

Verplichting 1: Je moet een ONA-cursus van 64 uur doen bij een taalschool met het keurmerk Blik op Werk.
Die ONA-cursus van 64 uur moet 100% over ONA gaan.
Dus niet inclusief andere examenonderdelen.
Pas op: Sommige taalscholen tellen ook de andere uren mee (voor KNM, Spreken, Luisteren, Lezen en Schrijven).
Dat mag niet. En dan krijg jij grote problemen bij een controle.

Die ONA-cursus van 64 uur mag alleen bij een taalschool met het keurmerk Blik op Werk.
Veel taalscholen hebben dat keurmerk niet. Toch geven ze ONA-cursussen van 64 uur.
Bij controle krijg je grote problemen: je bent je geld kwijt en je ONA-examen is ongeldig.
Vraag dus altijd of jouw taalschool dat keurmerk heeft.

Verplichting 2: Je moet een extra verklaring tekenen als bewijs dat je deze ONA-cursus van 64 uur hebt gedaan.
Zie: Verklaring deelname cursus ONA
In de verklaring staat dat jij een ONA-cursus van 64 uur hebt gevolgd bij jouw taalschool.
Pas op: Sommige scholen frauderen!
Ze tekenen als school een verklaring voor DUO, maar geven je bijna geen ONA-lesuren.
Bij controle krijg je grote problemen: je hebt getekend, dus jij bent ook verantwoordelijk voor de fraude.
DUO kan jouw examen ONA ongeldig verklaren, dus ook jouw hele inburgeringsdiploma.

Conclusie:
Kies alleen voor deze dure optie 1, als je een lening van DUO hebt èn je zit bij een goede taalschool met het keurmerk.
Kies anders voor optie 2. Het eindgesprek is nu korter dan vroeger (geen 45 minuten, maar 20 minuten)

De wachttijden voor ONA blijven lang: 19 weken.

 

Examenonderdelen inburgeringsexamen (vanaf 2015)

1. Leesexamen
2. Luisterexamen
3. Schrijfexamen
4. Spreekexamen
5. KNM + ONA

Wie in Nederland komt wonen, kan het beste zo snel mogelijk Nederlands leren.
Maar het is ook belangrijk om iets over Nederland te weten.
Dit leer je allemaal in een inburgeringscursus.
Veel mensen moeten verplicht inburgeren.
Maar dat is niet voor iedereen verplicht.
Zie: website Inburgering.

 

INFO DUO EXTRA
Over het leesexamen  Lezen DUO Extra lezen
U krijgt ongeveer 25 multiple choice vragen.
U maakt het examen op de computer.
Het duurt 65 minuten.
Kosten: € 50,-
Oefenexamen Lezen 1
Oefenexamen Lezen 2
Oefenexamen Lezen 3
Oefenexamen Lezen 4
Oefenexamen Lezen 5
Oefentoets 1– Ad Appel
Oefentoets 2– Ad Appel
Oefentoets 3– Ad Appel
Oefentoets 4 – Ad Appel
Oefentoets 5 – Ad Appel
Leestoets – Ad Appel
Eindeloos oefenen lezen A2 – Lingua Incognita
Over het luisterexamen Luisteren DUO Extra luisteren
U krijgt ongeveer 25 multiple choice vragen.
U maakt het examen op de computer.
Het duurt 45 minuten.
Kosten: € 60,-
Oefenexamen Luist 1
Oefenexamen Luist 2
Oefenexamen Luist 3
Oefenexamen Luist 4
Oefenexamen Luist 5
Luisterfragmenten – Lingua Incognita
Werkboek 1 – Lingua Incognita
Transcripten deel 2 – Lingua Incognita
Over het schrijfexamen Schrijven DUO Extra schrijven
U maakt het examen met pen en papier.
Het duurt 35 minuten.
Het bestaat uit drie onderdelen:
a. een notitie schrijven
b. een formulier invullen
c. een briefje / e-mail schrijven.
Kosten: € 60,-
Oefenexamen Schrijven 1
Oefenexamen Schrijven 2
Oefenexamen Schrijven 3
Oefenexamen Schrijven 4
Oefenexamen Schrijven 5
Antwoorden DUO Oefenexamens
Oefenexamen 1 – Ad Appel
Oefenexamen 1 – Taalpraktijk NT2
Oefenexamen 2 – Ad Appel
Oefenexamen 2 – Taalpraktijk NT2
Oefenexamen 3 – Ad AppelNieuwste toetsen Ad Appel
Oefentoets 1     –  Antwoorden 1
Oefentoets 2     –  Antwoorden 2
Oefentoets 3      – Antwoorden 3
Oefentoets 4      – Antwoorden 4
Oefentoets 5     – Antwoorden 5Oudere toetsen Ad Appel
Oefentoets 11
Oefentoets 12
Oefentoets 15
Oefentoets 17Goed voorbereid schrijven – Lingua Incognita
Korte berichtjes schrijven – NT2 Taalmenu
Over het spreekexamen Spreken DUO Extra spreken
U maakt het examen op een computer.
Het duurt 35 minuten.U krijgt 2 soorten spreekopdrachten:
1. U geeft antwoord op 12 vragen.
Dit wordt opgenomen en beoordeeld.
2. U ziet een filmpje met 2 personen.
Het filmpje wordt stopgezet.
Op de computer ziet u 3 reacties.
Kies de beste reactie
Kosten: € 60,-
Oefenexamen Spreken 1
Oefenexamen Spreken 2
Oefenexamen Spreken 3
Oefenexamen Spreken 4
Oefentoets 1 – onderdeel A 
Oefentoets 1 – Ad Appel
Vragen en antwoorden 1
Oefentoets 2 – Ad Appel
Vragen en antwoorden 2
Oefentoets 3 – Ad Appel
Vragen en antwoorden 3
Oefentoets 4 – Taalpraktijk NT2
Vragen en antwoorden 4
Oefentoets 5 – Taalpraktijk NT2
Vragen en antwoorden 5
Oefentoets 6 – Taalpraktijk NT2
Vragen en antwoorden 6
Oefentoets 7 – Taalpraktijk NT2
Vragen en antwoorden 7
Oefentoets 8 – Taalpraktijk NT2
Vragen en antwoorden 8
Goed voorbereid spreken – Lingua Incognita
Spreekoefeningen – Dik Verhaar
Extra spreekoefeningen – Taalpraktijk NT2
over ONA ONA DUO Extra ONA
U verzamelt 8 schriftelijke bewijzen
van uw arbeidsparticipatie.
Bijvoorbeeld: sollicitatiebrieven,
een CV, verslagen van functioneringsgesprekken.
U gebruikt hiervoor kaarten (resultaatkaarten).Het examen bestaat uit
a. een beoordeling van het portfolio
b. een eindgesprek (40 minuten)
Kosten: € 100,-
Resultaatkaarten
Voorblad
Beroepenoriëntatie
Realistisch beroepsbeeld
Je eigenschappen kennen
Beroepskansen
Beroepscompetenties
Netwerk opbouwen
Werk vinden
Werkcultuur
Ad Appel  TIP:
Voorbeeld 1 (IT-specialist)
Voorbeeld 2 (pakketbezorger)
Voorbeeld 3 (reparateur mobieltjes)
Voorbeeld 4 (helpende in de zorg)
Voorbeeld 5 (serveerster)
Voorbeeld 6 (tandarts)
Voorbeeld 7 (vrachtwagenchauffeur)
Voorbeeld 8 (metaalbewerker)
Voorbeeld 9 (sportleraar)
Voorbeeld 10 (productiemedewerker)
OnaPortaal:
Lege resultaatkaarten
Sollicitatieformulieren
Aanmelden inburgeringsexamen 
Aanmelden ONA
Aanvraag vrijstelling ONA
Lingua Incognita:
Toelichting maken portfolio
Aanmeldformulier “controle” portfolio
Aanmeldformulier  eindgesprek portfolio
Oefenvragen eindgesprek portfolio
Woordenlijst bij het portfolio
Voorwaarden bij naturalisatie
Aanvraagformulier diplomawaardering ONA
Vragen interview:
Proefexamenvragen – Taalpraktijk NT2 TIP!
Proefexamenvragen – Ad Appel TIP!
Proefexamenvragen – Knoester Trainingen TIP!

 

Tip: klik op de titel van de filmpjes om te vergroten. (Nederlands gesproken met  Nederlandse of Arabische ondertiteling)

 

 

 

 

 

 

Resultaatkaarten

KAART 1

KAART 2

KAART 3

KAART 4

KAART 5

KAART 6

KAART 7

KAART 8
INFO DUO EXTRA
Over KNM KNM DUO Extra KNM
Duur: 45 minuten.
U krijgt ongeveer 43 vragen
Kosten: € 45,-
Oefenexamen KNM 1
Oefenexamen KNM 2
Oefenexamen KNM 3
KNM examenvragen – Knoester Trainingen TIP!
KNS-examentraining
– Boom
KNS – oefeningen
Oefenvragen KNS Buitenland – inburgeringscursus.net
Filmpjes KNS – Lingua Incognita
Rondje Nederland – Schooltv (14 afleveringen)
Nederland van boven – VPRO
Praat Nederlands – (Amazigh/Berbers) A0-A2
De Nationale Inburgeringstest – NTR (2005)
Samenleven in Nederland
 

 

OMGAAN MET ELKAAR


BUREN
OMGANGSNORMEN
OP BEZOEK

FEESTDAGEN

WONEN:GAS & ELEKTRA
Wonen in Nederland

HUIS EN MILIEU

HUIS HUREN

ENERGIE/TELEFOON
HUISVERZEKERINGEN

GAS, ELEKTRA, WATER

VRIJE TIJD

HUIS KOPEN

HUISVERZEKERINGEN
Opvoeding en onderwijs

SCHOLING

ONDERWIJSSYSTEEM
STUDIEKOSTEN
DIPLOMA’S

BASISSCHOOL

MIDDELBARE SCHOOL

KINDEROPVANG
Gezondheid(szorg)

GEZOND LEVEN

ZIEKENHUIS

HUISARTS

ONGELUKKEN

MEDICIJNEN

ZWANGERSCHAP

THUISZORG

TANDARTS

ZORGVERZEKERING

CONSULTATIEBUREAU
Werken in Nederland

WERK ZOEKEN

UITKERINGEN

WERKNEMER

WERKEN IN NEDERLAND

DISCRIMINATIE WERK

BELASTING BETALEN 1

BELASTING BETALEN 2

ONDERNEMER WORDEN
Dienstverlening
POLITIE
DE GEMEENTE

PROBLEMEN OVERHEID

IND
Geschiedenis

VOC GESCHIEDENIS

VOC GESCHIEDENIS

SLAVERNIJ

GESCHIEDENIS 1

GESCHIEDENIS 2

BESTUUR

STAATSINRICHTING

PROVINCIES

POLITIEKE PARTIJEN

POLITIEKE PARTIJEN

GRONDWET

 

Informatie over Inburgering en NT2

Contact met DUO – DUO
Examen doen – DUO
Aanmelden voor examen – DUO
Ona Portaal
Nederlands als tweede taal  (ook studiemateriaal )
Inburgeren Eigenstart
Expertisecentrumnt2
Educatie Eigenstart (ook oefeningen online – teksten – filmpjes – spelletjes)
NT2 Weblinker (ook oefeningen online)
Duo-Inburgeren
Stichting Buitenlandse Partner
inburgering1

Inburgering vanuit het buitenland
Het examenonderdeel Geletterdheid en Begrijpend Lezen (GBL) is sinds 1 april 2011
toegevoegd aan het basisexamen inburgering in het buitenland.
Deze toets geeft aan of u de Nederlandse taal kunt lezen op niveau A1
van het Europees Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen.

Online lesmateriaal – Ad Appel
Voorbeeldexamens – Naar Nederland

Naturalisatie van buitenlandse partner
Eerst moet uw buitenlandse partner het basisexamen inburgering gaan doen.
Dan moet uw partner 3 jaar in Nederland gaan wonen.
En dan pas kan uw partner de Nederlandse nationaliteit aanvragen.Bron:
buro oudkomers
Lingua Incognita

inburgering2

Ad Appel

Informatie over cursussen Blik op werk

Comments are closed.