Grammatica

zinsbouw = zinsvolgorde; woordsoorten (grammar)

verschil-taalkundig-en-rede


Grammatica gaat over zinsbouw en woordsoorten.

Bij Zinsbouw  leer je de woorden op de juiste plaats in de zin te zetten (de juiste woordvolgorde).

Bijvoorbeeld:
Morgen kom ik. (inversie)
Fout: Morgen ik kom.

Bij Woordsoorten leer je de juiste woorden / de juiste vorm te gebruiken.

Bijvoorbeeld:
ik loop – jij loopt
een geel boek – een gele trui
het huis – de huizen
de stoel – het stoeltje

 

 

Ga naar submenu:

Intro

Zinsbouw

Woordsoorten

 

 

 

 

Comments are closed.