Competentie Lezen B2

Encora
Lezen Algemeen
Lezen 1. Ik kan persoonlijke brieven of e-mails met gemak lezen en snel de essentie vatten.
Lezen 2. Ik kan de meeste zakelijke brieven of e-mails van verschillende instanties begrijpen.
Lezen 3. Ik kan snel belangrijke detailinformatie vinden in lange en complexe teksten.
Lezen 4. Ik kan snel bepalen of het de moeite waard is om iets dieper te bestuderen (bij allerlei soorten berichten, artikelen of verslagen).
Lezen 5. Ik kan complexere advertenties begrijpen.
Lezen 6. Ik kan teksten begrijpen over actuele onderwerpen waarin de schrijven een bepaald standpunt inneemt.
Lezen 7. Ik kan in literaire en non-fictie teksten redelijk goed het geheel en de details begrijpen.
Lezen 8. Ik kan nieuwe informatie en specifieke details vinden in teksten (over algemene onderwerpen of binnen mijn interessegebied)
Lezen 9. Ik kan lange en complexe instructies begrijpen, als ik de moeilijke stukken meerdere keren mag lezen.

Comments are closed.